Vláda schválila novelu ústavního zákona, od roku 2026 by se mohlo volit jen jeden den

Vláda schválila novelu ústavního zákona, od roku 2026 by se mohlo volit jen jeden den

Vláda schválila novelu ústavního zákona o volbách, která mimo jiní zavádí jednodenní hlasování. Volby by se tak mohly od roku 2026 konat jen v pátek od 7.00 do 22.00. Volby do Senátu a do zastupitelstev krajů a obcí by se měly konat v pevném termínu a probíhat by měly v prvním celém týdnu v říjnu. Návrh nyní projedná parlament.

Ministerstvo vnitra upozornilo, že Česko je poslední zemí v EU, která má dva volební dny, a to vždy pátek od 14 hodin do 22 hodin a sobotu od 8 hodin do 14 hodin. Nově by se tak doba voleb zkrátila na jeden den a volilo by se celý den od 7 hodin do 22 hodin. Finanční odměna členům komise by se nijak nesnížila, uvedlo ministerstvo vnitra, které s návrhem přišlo. „Po ukončení hlasování je navíc potřeba počítat i s časem na sčítání hlasů, které bude probíhat do nočních hodin,“ stojí v důvodové zprávě.

Vnitro také v návrhu dosavadní pravidla pro tvorbu volebních okrsků za nepružné. Stávající úprava vede k fixaci nynějších zhruba 14 800 okrsků a neumožňují snížení jejich počtu. Při celkovém počtu cca 8,5 milionu voličů připadá na jeden okrsek v průměru zhruba 570 voličů.

Skutečná lidnatost okrsků se liší případ od případu. „Existují okrsky přesahující tisícovku voličů, ale i okrsky o pouhých několika desítkách voličů,“ stojí v návrhu. Nová úprava má podle úřadu obcím „rozvázat ruce“ při slučování okrsků a redukci jejich počtu, což by znamenalo úspory pro státní rozpočet.

Další změnou je možnost požádat o voličský průkaz elektronicky na kterémkoli obecním úřadě. Dnes je nutné žádat výlučně tam, kde má volič trvalý pobyt. Zákon je spojený se změnou Ústavy, která by měla v duchu předchozích dohod zafixovat senátní obvody na 12 let tak, aby se neměnily kvůli změně počtu obyvatel každé dva roky při obměně třetiny horní komory.

Komentáře