Úřady začaly vydávat voličské průkazy, zažádat je nutné v místě trvalého bydliště

Úřady začaly vydávat voličské průkazy, zažádat je nutné v místě trvalého bydliště

Obecní úřady začaly dnes ráno vydávat voličské průkazy pro volby do Poslanecké sněmovny. Zažádat si o ně můžou všichni voliči, kteří se chystají svůj hlas odevzdat jinde než ve svém volebním okrsku. Udělat to ale musí na úřadě, pod který spadá jejich trvalé bydliště. O voličský průkaz lze požádat osobně i písemně.

„Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob zaslání voličského průkazu,“ uvedl mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. V případě osobní žádosti stačí dojít na úřad v místě trvalého bydliště s dokladem totožnosti do 6. října do 16.00, písemnou žádost je třeba poslat s ověřeným podpisem, a to poštou nebo datovou schránkou do 1. října.

Úřady mohou průkaz vydat osobně přímo voliči anebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem žadatele. Průkaz je možné nechat zaslat i na adresu, kde chce dotyčný volit. „Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. Stačí se v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a volič může přistoupit k hlasování,“ dodává mluvčí ministerstva.

Voličský průkaz může volič získat i pro volby do Senátu, zastupitelstev krajů nebo Evropského parlamentu. Nárok na něj má ze zákona každý volič, který se nemůže dostavit k volbám ve svém volebním okrsku.

Komentáře