Stát podpoří spolky, které připravují občany na obranu státu. Příští rok dá 275 milionů

Stát podpoří spolky, které připravují občany na obranu státu. Příští rok dá 275 milionů

Ministerstvo obrany chce motivovat civilní obyvatelstvo k přípravě na válku či jiné krizové situace. Připravuje proto masivní podporu různých branných spolků: první pomoci, střeleckých, parašutistických, modelářských nebo motoristických. Ministerstvo obrany by vybraným spolkům mohlo pomáhat finančně i bezplatným zapůjčením nemovitostí nebo vybavení. Ročně chce ministerstvo obrany v této souvislosti vynaložit 275 milionů korun.

Ministerstvo v návrhu novely zákona o zajišťování obrany České republiky uvádí, že spolky, církve či náboženské společnosti mají často dobře organizovanou členskou základnu a mají k dispozici i dobré materiální i odborné zázemí. Zákon je ale nemotivuje k tomu, aby se v době míru zapojily do přípravy občanů na obranu státu.

„Je to důležitý krok k zapojení branných spolků do přípravy občanů k obraně státu. Posilujeme vazby s veřejností v této oblasti a motivujeme ji, aby měla možnost se angažovat, a to i jinak než třeba vstupem do Aktivní zálohy,“ uvedl k návrhu ministr obrany Lubomír Metrnar. „Podpora branných spolků v době míru je důležitá, protože poté v případě krize můžeme počítat s jejich pomocí při obraně státu,“ dodal mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Výměnou za podporu by spolky měly ministerstvu sdělovat informace o svých členech a jejich schopnostech. Podle připravované nové koncepce přípravy občanů k obraně státu (POKOS) by mělo ministerstvo vést „evidenci občanů dobrovolně se připravujících k obraně státu“ a „zaznamenávat údaje o rozsahu a odborném zaměření výcviku a o úrovni znalostí, schopností a dovedností využitelných při obraně státu“.

Akreditaci, a tím pádem i dotace, by mohly získat spolky, které se soustředí „zejména na zdravovědu a první pomoc, sebeobranu, parašutismus, radioamatérství, kynologii, střelecké sporty, potápění, orientaci v terénu, práci s mapou, letecké sporty, modelářství a motorismus“.

Komentáře