Řidiči od ledna zjistí počet bodů online a zdarma, slibuje ministerstvo dopravy

Řidiči od ledna zjistí počet bodů online a zdarma, slibuje ministerstvo dopravy

Více než 477 tisíc českých řidičů překročilo dopravní pravidla v rámci bodového systému, vyplývá z centrálního registru řidičů. Tato informace se vztahuje na řidiče do 30. června letošního roku. Velký problém představuje mlčení ze strany úřadů, kteří motoristy o stavu bodového konta neinformují.  Rezort dopravy dříve sliboval změny, ke kterým ovšem nedošlo.

„Záměr zavést takový informační systém narazil na připomínky, že by to bylo nákladné a administrativně příliš náročné,“ vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar. Vzhledem k problémům, které mohou vzniknout, ministerstvo přemýšlí nad různými cestami. Je možné, že v budoucnu budou řidiči informováni emailem nebo datovou schránkou.

Nově má od ledna roku 2019 fungovat tzv. Portál občana, který bude spravovat ministerstvo vnitra. Právě v tomto portálu se řidiči mohou dozvědět, kolik bodů jim v bodovém systém zbývá. Jinými slovy v systému uvidí jakékoli změny včetně nových přestupků, aniž by si za tuto informaci museli zaplatit.

V současné době si řidiči musí poradit sami a o stavu svého bodového systému se informovat. Mohou zajít na městský nebo obecní úřad, případně Czech Point a zažádat o výpis z evidenční karty řidiče či výpis z registru o údajích v bodovém hodnocení. Tato služba je ale zpoplatněna.

Czech Pointy se nachází na pobočkách České pošty. Dohromady jich je v ČR asi tisíc. Pro získání výpisu je řidič povinen předložit občanský průkaz nebo pas a uvést rodné číslo. „Za první stránku výpisu žadatel zaplatí 100 Kč. Za každou další započatou stránku pak 50 Kč, o desetikorunu víc než do 1. listopadu, kdy byla tato služba zdražena,“ uvedl pracovník tiskového oddělení ČP Ivo Vysoudil. Městské a obecné úřady fungují na podobné bázi. Správní poplatek je 15 Kč za první stranu, každá další strana pak stojí 5 Kč.

 V letošním roce byly v prvním pololetí zhruba 39 640 lidem odebrány řidičské průkazy na dobu jednoho roku. Dosáhli totiž 12 bodů v bodovém systému. Ze zákona musí oprávnění na řízení motorových vozidel vrátit do pěti dní od obdržení písemné výzvy úřadem. Po roce se takovým řidičům průkaz navrací jen v případě, že úspěšně složili přezkušovací test. Nabytých 12 bodů se tím smaže a řidič může opět vyrazit na cesty s „nulovým“ bodovým kontem.

Problémem nejsou jen lidé s 12 body, ale i ti, kterým odejmutí průkazu hrozí. Ke 30. červnu mělo v bodovém systému na 13 617 řidičů mezi 9-11 body. Právě na tyto případy by měl úřad reagovat a motoristy informovat. Zodpovědný je městský nebo obecní úřad. Určitě by postačilo upozornění písemnou formou o tom, že řidiči hrozí, že brzo nabyde 12 bodů v systému. Mohlo by se tím snížit nebezpečné řízení, což by představovalo méně porušení řidičských pravidel.

V pravidlech silničního provozu zní, že motoristům se ziskem méně než 10 bodů s přestupky s hodnotou menší než šest bodů, se můžou odepsat tři body, pokud se zúčastní školení bezpečné jízdy, která obvykle trvá jeden den. Za posledních 10 let školením prošlo na 20 617 řidičů.

Komentáře