Ministerstvo spravedlnosti plánuje zvýšit soudní poplatky, některé až na dvojnásobek

Ministerstvo spravedlnosti plánuje zvýšit soudní poplatky, některé až na dvojnásobek

Vláda dnes schválila návrh ministerstva spravedlnosti, která zvyšuje soudní poplatky. Spory o peníze, rozvody i další soudní řízení tak zdraží až na dvojnásobek. Cílem je „dorovnat růst životní úrovně“ od roku 2011 a také odradit občany od podávání zbytečných žalob.

Ministerstvo v návrhu upozorňuje na to, že poplatky mají regulovat přístup k soudům. Neměly by na jednu stranu bránit v přístupu ke spravedlnosti, ale zároveň musí být vysoké tak, aby odradily od žalob, které mají malou či žádnou šanci na úspěch. Měly by také motivovat k tomu, aby se strany pokoušely své rozpory řešit mimosoudně. Současně mají alespoň částečně pokrýt náklady státu za chod justice. Zatímco poplatky jsou od roku 2011 beze změny, náklady státu na provoz soudnictví se stále zvyšují.

Na dvojnásobek ze současné tisícikoruny tak mají vzrůst poplatky za zahájení sporu, ve kterém jde o méně než 20.000 korun. U sporů s předmětem do 40 milionů korun se dosud platí pět procent ze sporné částky, nově by k tomu měly přibýt 2000 korun navíc. Na dvojnásobek, tedy na 4000 korun, se zvedá i poplatek za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů. Poplatek u zjištění nebo popření rodičovství vzroste na 3000 korun.

Zdražit mají i návrhy uplatněné elektronickými platebními rozkazy. Pokud jde o méně než 20 000 korun, měl by návrh stát 1500 korun. Na dvojnásobek, tedy 4000 korun, mají zdražit i návrhy na zahájení sporu, ve kterých nejsou předmětem peníze. Stejně bude stát i návrh na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Nově má být zpoplatněno zahájení řízení ohledně zápisu nebo změny svěřenských fondů.

Novela musí ještě projít schválením Poslaneckou sněmovnou a Senátem a ke změně zákona musí připojit svůj podpis i prezident.

Komentáře