Strana zelených

Strana zelených

O nás

Strana zelených usiluje o moderní demokratickou společnost aktivních občanek a občanů. Naším cílem je ekonomicky efektivní a přitom sociálně citlivý stát, který bude ohleduplný k potřebám jednotlivých osob, rodin i životního prostředí.

Jsme pro diskusi

Při hledání řešení ekonomických a sociálních problémů nasloucháme veřejnosti, odbornicím a odborníkům i neziskovému sektoru. Věříme, že jen společnou diskuzí všech stran můžeme najít dlouhodobá a strategická řešení, která přinesou zlepšení života nás všech. Klademe důraz na rozhodování na základě faktů, nikoliv zákulisních zájmů.

Jsme proti korupci

Prosazujeme protikorupční politiku založenou na kvalitním zákoně o státní službě, silnější regulaci lobbingu a přísnějších pravidel pro volební kampaně a financování politických stran. Chceme také posílit pomoc pro ty, kdo oznamují korupci, a rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Jen se všemi zmíněnými opatřeními dokážeme zabránit pronikání soukromých ekonomických zájmů do politického rozhodování. V těchto oblastech je Strana zelených neústupná a principiální.

Chceme, aby pro nás všechny bylo Česko zdravým prostorem pro život s čistým ovzduším a pestrou přírodou.

Základní dokumenty mezinárodních organizací zelených stran

icon-pdf

Charta evropských zelených

 

icon-pdf

Charta světových zelených (Global Greens)

Member not found !