Česko platí mezinárodním organizacím 4,4 miliardy ročně, přínosy nezná, zjistil NKÚ

Česko platí mezinárodním organizacím 4,4 miliardy ročně, přínosy nezná, zjistil NKÚ

Česká republika spolupracuje s téměř pěti sty mezinárodními organizacemi a ročně jim na příspěvcích vyplatí zhruba 4,4 miliardy korun. Spolupráci koordinuje ministerstvo zahraničních věcí, které ale podle Nejvyššího kontrolního úřadu nemá informace k tomu, aby mohlo zhodnotit její přínosy. Závěry vyplynuly z kontroly hospodaření v letech 2014–2018.

Ministerstvo zahraničí tak podle Nejvyššího kontrolního úřadu nemá celkový přehled o tom, s jakými organizacemi Česko spolupracuje a jaké jsou přínosy takové spolupráce. „Ani k jednomu si nedokázalo zajistit potřebné informace, a neplnilo tak úkoly dané usnesením vlády,“ uvedli kontroloři. NKÚ proto získal informace dotazníkovým šetřením.

K roku 2018 spolupracovalo Česko se 477 mezinárodními organizacemi. V případě 233 z nich byl přínos spolupráce vyhodnocen, u zbývajících 244 nikoliv. Mezinárodních organizací zásadního zahraničněpolitického významu bylo 21, patří mezi ně například OSN, NATO, UNESCO nebo Světová zdravotnická organizace (WHO). Podle NKÚ ale zůstává Česká republika v těchto prioritních organizacích nedostatečně zastoupena, v roce 2018 působili Češi na manažerských postech v 15 z nich.

Kvůli efektivnější spolupráci dokonce v roce 2015 vznikla pracovní skupina, která měla zlepšit spolupráci a výměnu informací mezi ministerstvy a MZV. Podle NKÚ se ale sešla jen jednou a další čtyři roky ji ministerstvo zahraničních věcí nesvolalo ani nepoužilo podněty z této jediné schůzky. „Koordinace mezi resorty, kterou má řídit MZV, se nikam neposunula,“ dodává ve své zprávě NKÚ.

Komentáře